• ខ្មែរ
  • Eng

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង បង្កើតគណៈកម្មការប្រចាំការ នៅមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យ សុខភាពច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិដូង ក្នុងភូមិសាស្រ្ត ស្រុកកំរៀង

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង ចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ច មណ្ឌលត្រួតពិនិត្យ សុខភាពច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិដូង ក្នុងភូមិសាស្រ្ត ស្រុកកំរៀង នៃគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ(COVID-19) ខេត្តបាត់ដំបង ដែលមានសភាព និងខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម ៖

Related Post