• ខ្មែរ
  • Eng

ទំព័រដើម

ព័ត៌មានសេវា

ប្រជាពលរដ្ឋ

ព័ត៌មាននិងនីតិវិធីនៃការស្នើសុំ
សេវានីត្យានុកូលដ្ឋាន សេវាសាធារណៈនៅថ្នាក់រាជធានី/ខេត្ត ក្រុង/ស្រុក ឃុំ/សង្កាត់

អាជីវកម្ម

ព័ត៌មាននិងនីតិវិធីនៃការស្នើសុំ សេវានីត្យានុកូលដ្ឋាន លិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្ម នៅថ្នាក់រាជធានី/ខេត្ត ក្រុង/ស្រុក ឃុំ/សង្កាត់

ជនបរទេស

ព័ត៌មានអំពីការរស់នៅរួមមាន មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ ការស្នើសុំទិដ្ឋាការ សេវាសុខភាព ការស្នាក់នៅ…

អ្នកទេសចរណ៍

ព័ត៌មានអំពីតំបន់ទេសចរណ៍ និងទីកន្លែងទាក់ទាញ ដូចជាទិដ្ឋភាពទូទៅ ទីតាំង គោលដៅទាក់ទាញទេសចរណ៍ តម្លៃសំបុត្រ…

ព័ត៌មានមន្ទីរ-អង្គភាព

ព័ត៌មានសង្ខេបអំពីមន្ទីរ-អង្គភាពជុំវិញខេត្តរួមមាន ទីតាំង និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍

ព័ត៌មានអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ/សង្កាត់

អភិបាលខេត្ត

មតិស្វាគមន៍របស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត

ខេត្តសៀមរាប សូមស្វាគមន៍លោក-លោកស្រី ប្រជាពលរដ្ឋ និងប្រិយមិត្តអ្នកអាន ទាំងអស់ជាទីរាប់អាន គេហទំព័រ ដែលសាលាខេត្តសៀមរាបបានបង្កើតឡើងនេះគឺក្នុង គោលបំណងបង្ហាញអំពីទិន្ន័យ

ទាក់ទងរដ្ឋបាលខេត្ត

ចង់ផ្ដល់មតិយោបល់ សំណូមពរ ឬ មានសំណួរផ្សេងៗ សូមទាក់ទងមកកាន់រដ្ឋបាលខេត្ត