• ខ្មែរ
 • Eng

ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម អ៊ុយ រី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត។

គណៈអភិបាលខេត្ត

ខេត្តបាត់ដំបងដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ងួន រតនៈ  ជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត អមដោយអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត នាយករដ្ឋបាលខេត្ត នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត  នាយកទីចាត់ការ ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម  និងប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយចំណុះរដ្ឋបាលខេត្ត។   

អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត

 • លោក ស៊ូ អារ៉ាហ្វាត់ អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោក ហឿង សុគន្ធ អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោក សឿម ប៊ុនរិទ្ធិ អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោក អ៊ុយ សុធាវី អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោកស្រី សុំ ចិន្តា អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោក យឹម សៀប អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត

នាយករដ្ឋបាលខេត្ត

 • លោក ឆាយ ម៉ាទីណាល់ នាយករដ្ឋបាលខេត្ត

នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត

 • កញ្ញា រស់ ពៅធីតា នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត
 • លោក មូល ធន នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត
 • លោកស្រី កែវ ដាណា នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត
 • លោក អ៊ុកវង្ស ឡុងវី នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត

នាយកទីចាត់ការ និងប្រធានអង្គភាពចំណុះរដ្ឋបាលខេត្ត

 • លោក សៀង ឯមសត្យា នាយកទីចាត់ការរដ្ឋបាលខេត្ត
 • លោក ហាន ស៊ីហ៊ីប នាយកទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគខេត្ត
 • លោក ខន វិរៈ នាយកទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត
 • លោក ឆេង ជីរ៉ាត់ នាយកទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សខេត្ត
 • លោក នាង ច័ន្ទថារ៉ា នាយកទីចាត់ការអន្តរវិស័យខេត្ត
 • លោក នុត ប៉ុណ្ណា ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្មខេត្ត
 • លោក ជា សំហុន ប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយខេត្ត
 • លោកស្រី ពៅ អមរា ប្រធានផ្នែកទទួលពាក្យបណ្តឹង និងកិច្ចការរដ្ឋបាលនៃការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋសាលាខេត្ត
 • លោក ញឹក សារ៉ែន ប្រធានផ្នែកច្បាប់ និងស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋសាលាខេត្ត
 • លោក រ៉េន រស់ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋសាលាខេត្ត